"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider

De aanvraagprocedure voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ziet er aanmerkelijk anders uit dan de huidige procedure. De nieuwe procedure bestaat uit drie stappen.

Stap 1: deelnamemelding

Voorafgaand aan elk aanvraagjaar zal men zich moeten aanmelden voor deelname. Voor het jaar 2023 is aanmelding mogelijk tussen 1 december 2022 en 31 januari 2023. Bij deze aanmelding zullen de volgende zaken doorgegeven moeten worden:

  • (Verwacht) bouwplan (incl. landschapselementen) voor het aanvraagjaar.
  • Voor welke steunregelingen men in aanmerking wil komen (bijv. basispremie, herverdelingssteun, eco-premie, steun jonge landbouwers, vestigingssteun).
  • Welke eco-activiteiten men denkt te gaan uitvoeren.

Stap 2: Gecombineerde opgave

Jaarlijks moet uiterlijk 15 mei een Gecombineerde opgave ingediend worden, waarmee onder meer wijzigingen in het bouwplan (nieuwe percelen, ander gewas) worden doorgegeven.

Stap 3: definitieve aanvraag uitbetaling

Jaarlijks zal tussen 15 oktober en 30 november nog een definitieve aanvraag voor uitbetaling ingediend moeten worden. Bij deze aanvraag geeft men aan welke (eco)-activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Tip Door de perceelsregistratie steeds actueel te houden, wordt het aanvraagproces vergemakkelijkt. Ook is daarmee beter zicht op of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 03-08-2022

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?