"*" geeft vereiste velden aan

Betaald ouderschapsverlof voor de werknemer: hoe werkt het precies?

Werknemers kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Hoe werkt het precies?

Acht vragen en antwoorden over het betaald ouderschapsverlof speciaal voor de werkgever.

Let op: in dit artikel lees je meer over de voorwaarden zoals die nu bekend zijn. Deze voorwaarden zijn nog niet definitief. Er kunnen nog aanpassingen op komen.

1 Wat is betaald ouderschapsverlof?

De werknemer heeft als ouder recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek van de werknemer. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 werkweken hiervan betaald ouderschapsverlof opnemen.

De werknemer kan het verlof in één keer achter elkaar opnemen of flexibel, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt de werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op, dan kan de werknemer de niet opgenomen weken nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

2 Heeft de werknemer recht op betaald ouderschapsverlof?

De werknemer kan betaald ouderschapsverlof opnemen als een van de volgende situaties geldt:

 • De werknemer is de wettelijke ouder:
  • de werknemer is de moeder of de vader;
  • de werknemer is de adoptieouder;
  • de werknemer heeft het kind erkend.
 • De werknemer is niet de wettelijke ouder maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op, bijvoorbeeld een familielid of stiefouder. Of de werknemer is de pleegzorgouder.

Daarnaast geldt het volgende:

 • De werknemer heeft nog minimaal 1 week over van het onbetaalde ouderschapsverlof.
 • De werknemer heeft vanaf 2 augustus 2022 minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof opgenomen.
 • De werknemer neemt het betaald ouderschapsverlof op binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Als de werknemer al ouderschapsverlof heeft opgenomen

Het kan zijn dat de werknemer vóór 2 augustus 2022 al ouderschapsverlof heeft opgenomen. Als de werknemer na die datum nog recht heeft op minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek aan ouderschapsverlof, kun je nog betaald ouderschapsverlof voor de werknemer aanvragen.

Neemt de werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op, dan kan de werknemer de niet opgenomen weken opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

3 Uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen, hoe doe je dat?

Vanaf 2 augustus 2022 kun je voor de werknemer de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. Dit doe je via de Verzuimmelder of Digipoort. De uitkering is een WAZO-uitkering. Je vraagt de uitkering achteraf aan nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken.

Kun je geen aanvraag doen via de Verzuimmelder of Digipoort, download dan het formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering’.

Nadat UWV de aanvraag heeft ontvangen, krijg je binnen 4 weken na de ingangsdatum van het verlof een beslissing van UWV.

4 Hoe zit het met hoogte en uitbetaling van betaald ouderschapsverlof?

De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70 procent van het dagloon van de werknemer. Dit dagloon is nooit hoger dan 70 procent van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsoverkomst is mogelijk geregeld dat de werkgever de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.

Betaling uitkering betaald ouderschapsverlof

UWV betaalt de uitkering betaald ouderschapsverlof in maximaal 3 delen aan de werkgever. Het eerste betaalverzoek is tegelijk met de aanvraag. Daarna kun je nog 2 betaalverzoeken doen als je dat wilt. Nadat de werknemer opnieuw (een deel) betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, kun je voor dit vervolgverlof een nieuw betaalverzoek indienen.

Dit doe je online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van UWV. Kun je niet online een betaalverzoek indienen, gebruik dan het formulier ‘Indienen betaalverzoek voor uw werknemer’.

5 Hoe zit het met betaald ouderschapsverlof bij meerdere kinderen?

Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft de werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Dan kun je ook meer betaalverzoeken indienen.

Bij een tweeling zijn dat bijvoorbeeld 6 betaalverzoeken in totaal: je doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag, dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kun je nog 5 betaalverzoeken indienen.

Bij pleegzorg of samenwonen met meerdere kinderen heeft de werknemer recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen de werknemer tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen de werknemer samenwoont.

Hoogte uitkering bij meerdere kinderen

Bij een tweeling of een meerling is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als bij de geboorte van 1 kind: 70 procent van het dagloon van de werknemer.

6 Wat als de werknemer ziek wordt tijdens het betaald ouderschapsverlof?

Het betaald ouderschapsverlof loopt gewoon door als de werknemer ziek wordt. De werkgever en de werknemer kunnen wel afspreken om het ouderschapsverlof op een ander moment verder op te nemen. Je hoeft de wijziging in de opname van het verlof niet door te geven aan UWV.

Werknemer is volledig ziek

Als de werknemer volledig ziek is, kan hij/zij geen betaald ouderschapsverlof opnemen. Het verlof kan namelijk pas ingaan als de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken. Bij ziekte blijf je het loon van de werknemer doorbetalen.

Werknemer gaat weer gedeeltelijk aan het werk

Je kunt een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen als de werknemer gedeeltelijk gaat werken tijdens de ziekte. De werknemer moet dan wel binnen 1 jaar na de geboorte van het kind weer gaan werken en het betaald ouderschapsverlof opnemen. Of binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg. Je kunt alleen geboorteverlof aanvragen voor de dagen of uren dat de werknemer niet ziek is.

7 Wat als werknemer in of uit dienst gaat tijdens betaald ouderschapsverlof?

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar hij nog recht op heeft, meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

Werknemer met betaald ouderschapsverlof gaat uit dienst

De rest van het verlof neemt de werknemer op bij een nieuwe werkgever. De werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever. UWV betaalt de uitkering dan rechtstreeks aan de werknemer.

Als de werknemer daarom vraagt, ben je verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof de werknemer nog recht heeft.

Werknemer met betaald ouderschapsverlof in dienst nemen

Nadat de nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij de werkgever heeft opgenomen, dien je voor dit vervolgverlof een betaalverzoek in. Je hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.

8 Hoe geef je wijzigingen door bij betaald ouderschapsverlof?

Een verandering zoals een gewijzigde ingangsdatum van het verlof of een wijziging van een rekeningnummer moet u aan ons doorgeven. Dit doe je met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben’.

Bron: UWV

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?