"*" geeft vereiste velden aan

CAO verhoging in de horeca, let op de vakkrachten

Wijzigingen in de Horeca CAO
Er is een nieuwe cao afgesloten voor het jaar 2022 en 2023. Hiervoor zijn door de cao partijen nieuwe salaristabellen ontwikkeld. Er wordt steeds meer onderscheid gemaakt tussen de invalkrachten (loongroep 2 en 3 die minder dan 1976 uur ervaring hebben), de vakkrachten (die meer dan 1976 uur ervaring hebben op of na hun 18e) en er zijn nu ook afwijkende afspraken voor degene die meer verdienen dan het eindloon in de schaal.

In de cao is ten aanzien van de brutosalarissen het volgende afgesproken:

  • De salarissen van de vakkrachten stijgen met 3,4% en per 1 januari 2023 met 2%.
  • De salarissen van degene die meer dan het eindloon verdienen en minimaal 2 jaar in dienst zijn, hebben recht op een verhoging van 2% per 1 april en 2% per 1 januari 2023.

Stappenplan
Om te komen tot een correcte verhogingen dienen de volgende stappen te worden ondernomen.

Stap 1: Eerst dient bij alle personeelsleden te worden vastgesteld of ze vakkracht zijn. (verhoging 3,4%)

Stap 2: vervolgens dient aan de hand van de website referentiefuncties horeca te worden vastgesteld welke functiegroep ze zijn ingedeeld. (https://referentiefunctieshoreca.azurewebsites.net/ )

Stap 3: Vervolgens dient te worden vastgesteld of werknemer meer verdienen dan het eindloon. (verhoging 2%)

Gewijzigde structuur van de loonschalen
De loonschalen van de vakkrachten zijn ook opgesteld met periodieken. Ieder jaar behoort een werknemer een verhoging te krijgen aan de hand van de periodieken in hun loonschaal.

Op basis daarvan adviseer ik de werknemers in te delen in de functies van de horeca of de huidige functies te koppelen/vergelijken en te koppelen aan de loonschalen. Aan de hand van deze indeling wordt dit gekoppeld aan de werknemer en kan dan jaarlijks het salaris worden bepaald.

Om tot een goede indeling te komen is het mogelijk dat één van onze adviseurs u helpt het met indelen van de werknemers in de juiste functiegroepen. We vergelijken de functie omschrijvingen met de cao en kunnen aan de hand daarvan de werknemers indelen in de juiste functiegroepen.

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?