"*" geeft vereiste velden aan

Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Loonvisie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (direct of indirect) die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Er kan dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze site verstrekte informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Loonvisie of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Loonvisie.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Loonvisie geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Op al onze diensten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30051560.

© 2023, Loonvisie

× Hoe kunnen we je helpen?