"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Eco-activiteiten in het nieuwe GLB

Per 1 januari 2023 gaat een nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Belangrijke wijzigingen zijn:

  • Het vervallen van de betalingsrechten.
  • Aangrenzende landschapselementen kunnen gaan meetellen als subsidiabele grond.
  • Randvoorwaarden worden uitgebreid met vergroeningseisen (conditionaliteiten).
  • Invoering van de ecoregeling.

Bedrijven kunnen bovenop de basispremie, die geldt voor de hectares grond die men in gebruikt heeft, een extra premie ontvangen met het uitvoeren van eco-activiteiten. Met deze activiteiten moet bijgedragen worden aan vijf doelen: bodem/lucht, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. Er wordt gedacht aan circa twintig mogelijke eco-activiteiten, zoals vroeg oogsten rooigewas, telen eiwitgewassen, langjarig grasland (langer dan vijf jaar, niet scheuren), kruidenrijk grasland, verlengde weidegang, in stand houden houtige landschapselementen, groenbedekking tot 1 maart en ecologisch slootbeheer.

Met sommige eco-activiteiten kan nu al rekening worden gehouden in het bouwplan, zoals langjarig grasland en groenbedekking tot 1 maart. Ook is het te overwegen om te proberen aangrenzende landschapselementen (houtwallen, bomenrijen, sloten e.d.) in beheer te krijgen.

Bron: Overig | publicatie | 23-03-2022

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?