"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Eisen afromingsvrije overdracht fosfaatrechten in een samenwerking

Bij een overdracht van fosfaatrechten geldt een afroming van 20%. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is, dat de overdracht afromingsvrij kan plaatsvinden bij een inbreng in een bedrijf waarvan de inbrenger/vervreemder van het fosfaatrecht zelf onderdeel is.  Wanneer er met betrekking tot de overdracht sprake is van een constructie of bedrijfsstructuur, met als hoofdzakelijk doel het voorkomen van afroming, is een afromingsvrije overdracht in beginsel niet mogelijk. Voor een afromingsvrije overdracht dient er namelijk tussen de vervreemder/inbrenger en de verkrijger sprake te zijn van een daadwerkelijke materiële samenwerking.

In dit kader onderzoekt RVO.nl of inbrengers van fosfaatrechten daadwerkelijk participeren in de samenwerking en of de afspraken niet louter zijn aan te merken als een (huur)koopovereenkomst of een huurovereenkomst. Dit onderzoek kan steekproefsgewijs bij de melding, bijvoorbeeld door het opvragen van de akte van samenwerking, of achteraf, na registratie, plaatsvinden. Ook kan dit aan de orde komen bij een controle op het uitbreidingsverbod door de NVWA.

De samenwerking wordt (onder meer) getoetst op de volgende punten:

  1. Brengt de inbrenger ook arbeid in?
  2. Duur van de samenwerking
  3. Heeft de inbrenger zeggenschap in de samenwerking?
  4. Deelt de inbrenger mee in de winst of verlies van de samenwerking?
  5. Loopt de inbrenger prijsrisico met betrekking tot de ingebrachte fosfaatrechten?
  6. Worden naast de fosfaatrechten andere zaken (bijvoorbeeld grond, machines of gebouwen) ingebracht?
Bron: Overig | publicatie | 10-11-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?