"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders

Er wordt dit jaar extra GLB-steun verstrekt aan varkenshouders met grond en minimaal 50 varkens alsmede aan pluimveehouders met grond en minimaal 250 stuks pluimvee. Vanwege de Oekraïnecrisis stelt de Europese Commissie hiervoor geld beschikbaar vanuit de landbouwcrisisreserve, die bijeen is gebracht door inhouding op de directe betalingen. De varkens- en pluimveesector zijn het meest getroffen door gestegen kosten, waaronder hogere voerprijzen.

Het gaat om een vast bedrag van € 2.700 per bedrijf als een extra premiebedrag bovenop de reguliere vergroeningspremie van de rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB). De voorwaarde blijft dus dat de betreffende landbouwers de vergroeningsmaatregelen gekoppeld aan de rechtstreekse betalingen toepassen. De varkens- of pluimveehouder moet in 2022 tijdig een aanvraag hebben ingediend voor rechtstreekse betalingen en er moet aanspraak zijn op een uitbetaling van rechtstreekse betalingen van minimaal € 500 voor subsidiabele hectaren. De toepassing van het minimale aantal varkens en pluimvee is gebaseerd op de aantallen dieren in de landbouwtelling 2022. Voor varkens betreft dit het aantal dieren in 2021 of op 1 april 2022.

RVO.nl zal op grond van de aanvragen voor de rechtstreekse betalingen van landbouwers in 2022 (via de Gecombineerde opgave) de betalingen in de maand september verrichten. Er behoeft dus geen aanvraag te worden gedaan.

Bron: Overig | publicatie | 19-07-2022

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?