"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De investering moet daarvoor vermeld staan op de milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast. De MIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel en bedraagt 27%, 36% of 45%. Bepaalde bedrijfsmiddelen kunnen daarnaast in aanmerking komen voor de Vamilregeling. Met deze regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment afgeschreven worden.

Milieulijst

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw, die op de milieulijst 2022 staan, zijn:

 • kassen voor biologische teelt;
 • groenlabelkassen die voldoen aan het certificatieschema GLK15;
 • proefstallen;
 • stallen voor biologische melk- of pluimveehouderij met ammoniakreductie;
 • klimaat- en dierenmonitoringssystemen;
 • formalinevrij baden voor de desinfectie van klauwen van vee;
 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen;
 • stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV14);
 • getrokken elektrische voermengwagens voor rundvee;
 •  automatische ruwvoermengsystemen voor herkauwers;
 • duurzame varkens- of pluimveestallen, eventueel met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie;
 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen;
 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel;
 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening;
 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting;
 • emissiearme erven bij bedrijven in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit- of boomteelt;
 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen;
 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem;
 • regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest;
 • bodemdrukverlagende bandensystemen in de open teelt.

Let op

Investeringen in luchtwassers komen in 2022 niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil vanwege de stalbrandveiligheid.

Aanvragen

De MIA en Vamil moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangemeld via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst van toepassing is. Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | publicatie | 05-01-2022

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?