"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De investering moet daarvoor vermeld staan op de milieulijst.

De MIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel en bedraagt 13,5%, 27% of 36%. Bepaalde bedrijfsmiddelen kunnen daarnaast in aanmerking komen voor de Vamilregeling. Met deze regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment afgeschreven worden.

Milieulijst

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die op deze milieulijst staan:

 • kassen voor milieuvriendelijke productie of biologische teelt;
 • groenlabelkassen;
 • proefstallen;
 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met ammoniakreductie;
 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen;
 • stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV);
 • getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee;
 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers;
 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen;
 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel;
 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening;
 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting;
 • emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit- of boomteelt;
 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem;
 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen;
 • •    bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt.

Aanvragen

De MIA en Vamil moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangemeld via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst van toepassing is.

Bron: Overig | publicatie | 12-01-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?