"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
horeca steunpakket 3

Koninklijke Horeca Nederland: Steunpakket 3 hard nodig

Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het noodpakket 3.0 dat op 1 oktober ingaat. Het derde pakket wordt verlengd tot aan de zomer van volgend jaar. Bij de uitwerking kan nog rekening worden gehouden met sectorspecifieke uitwerkingen. KHN geeft een eerste uitleg en reactie op de hoofdlijnen van het derde steunpakket.

 

Wat vindt KHN?

 • KHN vindt een vervolg op de steunpakketten vanaf oktober noodzakelijk en de duur ervan tot juli 2021 geeft houvast.
 • KHN ziet wel meer gerichte voorwaarden bij het voortzetten van de steun. Die steun is minder en prikkelt tot aanpassen. Hotels, eet- en drinkgelegenheden, seizoenbedrijven, clubs, nachtleven, evenementen en cateraars worden als logische steunontvanger gezien. Ontslag of natuurlijk verloop heeft geen invloed op de subsidie
 • KHN vindt dat een uitkoop of extra bijdrage nog ontbreekt als bedrijven door de coronamaatregelen gewoonweg niet kunnen exploiteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor clubs, nachtleven en evenementen.
 • KHN vindt de aankondiging van vandaag belangrijk omdat het horecaondernemers een houvast en vooral perspectief biedt. Dat helpt bij het maken van keuzes.

De afgelopen maanden heeft KHN achter de schermen vol ingezet op een derde noodpakket. Met nu een eerste resultaat, want er komt in ieder geval een vervolg op de steunmaatregelen. Dit derde noodpakket biedt zekerheid aan steun tot juli 2021. Op Prinsjesdag 2020 wordt nog meer bekend over belastingplannen en andere ondersteunende maatregelen.

Het vervolg op de NOW

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt aangepast. Nu is het nog zo dat de overheid subsidie verstrekt als de getroffen onderneming minimaal 20% omzetverlies heeft. Dat blijft zo tot 1 januari 2021. Die onderneming ontving bij 100% omzetverlies aan subsidie 90% van de loonsom plus 40%. Dat wordt 80%. Als het omzetverlies minder is dan 100 wordt de subsidie evenredig lager. Vanaf januari tot juli 2021 wordt de norm voor omzetverlies verhoogd en de vergoeding in stappen verder verlaagd.

Het kabinet vindt dat ondernemingen met meer structureel of langer durend omzetverlies wel maatregelen moeten gaan treffen, zoals inkrimpen van het aantal werknemers en/of nieuwe activiteiten verkennen. Dat heeft uiteraard gevolgen, want als werk wegvalt, valt uiteindelijk ook een deel van de arbeidsplaatsen weg. Ontslag heeft verder geen gevolgen meer voor de subsidie onder het 3epakket.

Het vervolg op de TVL

Bedrijven die te weinig omzet draaien om hun vaste lasten te kunnen betalen kunnen gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De voorwaarden van deze tegemoetkoming worden wel verder aangescherpt zoals een minimaal 30% omzetverlies over het laatste kwartaal 2020, 40% eerste kwartaal 2021 en 45% tweede kwartaal 2021. De formule voor de vergoeding blijft hetzelfde als nu. Het maximale uit te keren bedrag volgens deze Tvl-formule wordt € 90.000 voor 3 maanden. Het blijft gaan om de ondernemingen met de nu bekende sbi-codes.

Het vervolg op de TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor de zelfstandige ondernemer blijft voorlopig bestaan. Aangevuld met een vermogenstoets. Op die toets blijven eigen huis en bedrijfspanden en bedrijfsmiddelen buiten beschouwing.

Nog niet alles is bekend

De precieze uitwerking is in ontwikkeling en zal komende weken bekend worden. KHN zal dit direct doorzetten naar de horeca.

Belangrijke aandachtspunten voor KHN voor Noodpakket 3.0

KHN is voorzichtig positief over de berichten over een derde noodpakket. Uiteraard moeten we goed kijken naar de details om inhoudelijk meer te kunnen zeggen over wat dit precies voor jou als horecaondernemer betekent. Er zijn vijf punten die volgens KHN cruciaal zijn voor een toereikend noodpakket:

 1. KHN vindt het noodzakelijk dat de transitievergoeding voor MKB-bedrijven, die aanspraak hebben op NOW of TVL, via het UWV aan de werknemer wordt vergoed. Zo wordt het eigen vermogen van bedrijven niet verder uitgehold. Daarmee voorkom je faillissementen en nog meer ontslagen. Bovendien kan het MKB-bedrijf kan zich dan sneller aanpassen en weer groeien. Dit is nog niet geregeld.
 2. Ook moet er een oplossing komen voor de mismatch tussen de perioden van omzetverlies met de periode waarover loonkosten en vaste lasten worden gesubsidieerd. Bij seizoenbedrijven en bedrijven met relatief veel vaste lasten lopen omzetverlies en kosten niet gelijk. De huidige NOW-en TVL-regelingen gaan er teveel vanuit dat omzet en kosten ongeveer gelijkmatig over een jaar verdeeld zijn. Dat is bij deze bedrijven niet het geval. Deze ongelijkheid kun je corrigeren door voor bepaalde vormen van bedrijvigheid het mogelijk te maken dat bij de eindafrekening van de steunmaatregelen de jaaromzet en kosten over 2020 mogen worden vergeleken met 2019. Zo kan je dan het omzetverlies bepalen om dit in een eindafrekening te herstellen.
 3. Het geven van subsidie op het aanpassen van de bedrijfsvoering moet juist voor het gewone MKB als de horecabranche, eenvoudig en makkelijk aan te vragen moeten zijn. Zonder ingewikkelde voorwaarden als ‘vergroening’, ‘innovatie’ en ‘high skills’.
 4. KHN ziet dat soms voortzetten van het bedrijf door de coronamaatregelen onmogelijk wordt. Denk aan clubs, nachtleven en evenementen. KHN wil dat de overheid die bedrijven helpt om te stoppen door afwikkelingskosten en aflossingen af te kopen.

KHN blijft de volgende weken met name op deze vier punten inzetten.

Belastingmaatregelen en juridische maatregelen

Naast de genoemde steunmaatregelen ziet KHN ook de noodzaak van fiscale maatregelen zoals het snel kunnen verrekenen van het verlies 2020 met winst 2019, hogere vrijstelling voor MKB in de werkkostenregeling, ook in 2021, en onder meer kwijtschelden van uitgestelde betalingen als dat niet in 48 maanden kan worden afbetaald. Ook zal de wetgeving rond verplichte schuldreductie door een afgedwongen akkoord van schuldeisers met ondersteunen van een Rijksbijdrage snel moeten worden gerealiseerd. Deze fiscale steunmaatregelen zijn als ondersteunend beleid absoluut noodzakelijk.

KHN blijft zich inzetten voor toekomstbestendige horecabranche

KHN blijft zich ook de komende tijd inzetten om bovengenoemde punten te realiseren. En blijft strijden voor een toekomstbestendige horecabranche. Daarnaast wil KHN ook onderstaande punten realiseren:

 • Compenseer bedrijven die nog steeds geconfronteerd zijn met sluiting (clubs, discotheken), seizoenbedrijven en kapitaalintensieve bedrijven via de TVL tot een hoger drempelbedrag voor de vaste lasten (nu € 90.000 voor 3 maanden)
 • Faciliteer bedrijven bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van de coronacrisis.
 • Schrap hoge premie Wab, oproepbepalingen Wab en regel minder last in first out en een vereenvoudigde afspiegeling bij ontslag mkb bedrijven 250- en regel daarvoor een periode ww met budget verplicht omscholen. Maak deeltijd-ww mogelijk.
 • Voorkom dat straks benodigde bezuinigingen direct of indirect (via de gemeentes) worden afgewenteld op de (horeca)ondernemer.
 • Investeer in een publiekscampagne: ‘Veilig uitgaan’ en appeleer daarmee aan verantwoordelijkheid van gasten en ondernemers.
 • Gericht investeringsfonds of transitiefonds horeca, toerisme en vrije tijd voor herstel en innovatie na de coronacrisis en een transitiepakket om naar een aangepast verdienmodel te komen.
 • Verlaag tijdelijk zowel het standaard als het verlaagde btw-tarief. Ter vergelijking: In Duitsland geldt voor Hotels, restaurants en catering tot 31 december 5% en voor de restaurants en catering in de eerste helft van 2021 7%. En Oostenrijk heeft tot einde 2020 de btw voor gastvrijheid op 5% gezet, inclusief dranken.

 

Bron: | KHN Mon, 07 Sep 2020 08:59:12 +0100

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?