"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Landelijke controle NVWA op toepassing gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles uitvoeren op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Voor deze controles zal gebruik worden gemaakt van drones en een helikopter. De NVWA vindt het belangrijk dat telers zich beter aan de wettelijke voorschriften gaan houden en mogelijke risico’s voorkomen.

Voor alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gelden zowel algemene als middel-specifieke voorschriften om veilig gebruik voor mens, dier en milieu te garanderen. Uit toepassingsinspecties uitgevoerd door de NVWA in vorige jaren blijkt dat niet alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen deze voorschriften of de toepassingsvoorwaarden naleven. Het nalevingspercentage onder geïnspecteerden lag in 2020 op 71% en in 2019 op 69%. Door dat niet-naleven ontstaan onacceptabele risico’s voor mens, dier en milieu.

Voorschriften voor telers

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is een aantal algemene voorschriften – waaronder regels voor driftreductie – opgenomen om het milieu te beschermen. Zo moet bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek worden gebruikt waarbij een driftreductie wordt bereikt van ten minste 75%. Bij het spuiten in de buurt van sloten en open water moet een zogenoemde kantdop op de spuitmachine worden gebruikt. Naast deze algemene voorschriften kunnen er in het wettelijke gebruiksvoorschrift van een gewasbeschermingsmiddel aanvullende toepassingsvoorwaarden gelden. Al deze voorschriften zijn er op gericht om ongewenste verspreiding van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel te voorkomen.

Sancties

Overtredingen kunnen leiden tot een boete en het opleggen van een randvoorwaardenkorting.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 23-05-2022

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?