"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Steunmaatregelen Corona stoppen per 1 oktober

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De economie herstelt zich goed, de werkeloosheid is laag en de contactbeperkende maatregelen zijn grotendeels afgebouwd. Doorgaan met steun zou een verder economisch herstel alleen maar belemmeren.

Doorlopend beleid

In het vierde kwartaal van 2021 blijven nog wel een aantal ondersteunende maatregelen van kracht om de overgang naar een aanpassingsgerichte economie te ondersteunen. Dit betreffen regelingen om toegang tot marktfinanciering en liquiditeit te waarborgen, de verlengde termijn voor aflossing van belastingschulden en terugbetaling van NOW/TVL, trajecten voor bedrijven met problematische schulden, en het aanvullend sociaal pakket.

Belastingschulden

Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om hun lopende belastingverplichtingen tijdig te voldoen. Daarnaast zullen zij uiterlijk 1 oktober 2022 moet starten met het aflossen van de belastingschuld. De aflossingstermijn is verlengd naar zestig maanden (tot 1 oktober 2027). Om ondernemers tegemoet te komen, gaat de verlengde aflossingstermijn van zestig maanden gelden voor alle schulden van ondernemers die uitstel van betalingen vanwege de coronacrisis hebben gekregen, ook als er geen verlengingsverzoek is gedaan. De invorderingsrente, die tot en met het einde van het huidige kalenderjaar 0,01% bedraagt, wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Hierna wordt de rente op 1 januari 2023 vastgesteld op 3% en vervolgens wordt vanaf 1 januari 2024 het gebruikelijke tarief van 4% gehanteerd. 

Terugbetaling voorschotten steun

Na vaststelling van het definitieve NOW/TVL-subsidiebedrag over de periode waarop deze betrekking heeft, krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om te veel ontvangen subsidie terug te betalen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan kan een ondernemer afspraken maken om te komen tot een terugbetalingsregeling.

Tijdelijke aanpassing Bbz

Per 1 oktober wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) stopgezet. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen waar nodig uitsluitend nog wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Werktijdverkorting (WTV)

De WTV is vanwege de invoering van de NOW ten tijde van de coronapandemie buiten werking gesteld. Het kabinet is voornemens de WTV opnieuw open te stellen. De WTV biedt ondersteuning aan werkgevers, die worden getroffen door een niet tot het ondernemersrisico behorende kortdurende buitengewone omstandigheid.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 08-09-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?