"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Subsidie investeren in geïntegreerde gewasbescherming

De subsidieregeling investeringen geïntegreerde ge­wasbescherming wordt dit jaar opengesteld van 20 tot en met 28 juni. Er kan subsidie worden verkregen voor een investering in één nieuw bedrijfsmiddel. Het moet als doel hebben ziekten, plagen en onkruiden te be­strijden met preventieve of niet-chemische maatrege­len. Het gaat om een van de volgende bedrijfsmidde­len:

  1. Een bedrijfsmiddel dat groenbemesters en vangge­wassen kan vernietigen, afmaaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken. Voorbeelden hiervan zijn een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkop­eg en ecoploeg;
  2. Een praktijkrijp bedrijfsmiddel dat als doel heeft ziekten, plagen en onkruiden direct en op een niet-chemische manier te bestrijden.

Voor wie?

Subsidie is mogelijk voor een landbouwonderneming, een loonwerkbedrijf of een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband moet bestaan uit twee of meer landbouwondernemingen, twee of meer loon­werkbedrijven of een of meer landbouwondernemin­gen met een of meer loonwerkbedrijven.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 (minimaal investerings­bedrag dus € 14.286) en een maximum van € 75.000.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via MijnRVO met eHerkenning niveau eH3. De aanvraag moet vergezeld gaan van een omschrijving van de ge­vraagde subsidie, een offerte voor de aan te schaffen bedrijfsmiddelen, een beschrijving van de totale kos­ten van de subsidiabele activiteiten en in geval van een samenwerkingsverband de overeenkomst hier­van. Verder moet een ‘Verklaring geen onderneming in moeilijkheden’ ingevuld worden.

Subsidieplafond en verdeling

Er is een budget van € 2,25 miljoen beschikbaar. De verdeling vindt plaats door loting tussen alle tijdig inge­diende aanvragen.

Start- en realisatietermijn

Er moet binnen een maand na de subsidieverlening gestart worden met de uitvoering van de gesubsidi­eerde investeringen. De realisatietermijn bedraagt ma­ximaal één jaar.

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO.

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?