"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uitstel inzaaien vanggewas na maïs

De minister van LNV heeft besloten de uiterste inzaaidatum van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond voor dit jaar te verschuiven naar 31 oktober, onder de voorwaarde dat het vanggewas binnen drie etmalen na de maïsoogst wordt ingezaaid. Gezien het natte en koude voorjaar en de natte zomer is maïs op vele plekken in het land dit jaar minder ver afgerijpt dan gewenst. Daardoor is het voor veel bedrijven niet mogelijk de maïs voor 1 oktober te oogsten.

Consequenties niet tijdig inzaaien vanggewas

In haar afweging heeft de minister meegenomen dat het niet tijdig kunnen voldoen aan de datum van 1 oktober ook in de handhaving grote gevolgen kan inhouden voor individuele ondernemers. Ten eerste valt deze overtreding onder het strafrecht. Ook zal bij een overtreding een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies worden opgelegd. Tot slot wordt bij een overtreding niet voldaan aan de derogatievoorwaarden, waardoor derogatie zou vervallen voor het huidige en het komende jaar. 

Mengsel van vanggewassen

De ondernemer mag ook een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas telen. Het mengsel moet dan wel voor minimaal 2/3 bestaan uit een of meer vanggewassen welke zijn toegestaan op basis van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen.

Wintergraan als vanggewas

Verder bestaat de gebruikelijke mogelijkheid om uiterlijk 31 oktober een wintergraan (spelt, triticale, winterrogge, wintergerst of wintertarwe) in te zaaien, dat in het volgende jaar als hoofdteelt blijft staan.

Hogere korting stikstofgebruiksnorm

De minister vindt dat de waterkwaliteit in Nederland blijft vragen om maatregelen. Het uitstel zal niet bijdragen aan het verkrijgen van derogatie voor de komende jaren. Daarom acht zij het noodzakelijk de korting op de stikstofgebruiksnorm voor maïs, die wordt toegepast na het scheuren van grasland op zand- en lössgronden, verder te verhogen.

Toekomst

Naar de toekomst toe geeft de minister aan, dat het niet tijdig hebben ingezaaid van een vanggewas stevige juridische consequenties kan hebben. Ook wanneer de maïs niet voldoende is afgerijpt naar inschatting van de boer. De boer zal hierop inspelen met de keuze van het maïsras.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 29-09-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?