"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Daarbij is het belangrijk de termijnen goed in de gaten te houden.

Mogelijkheden

Wanneer niet gekozen is voor onderzaai, zijn er de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:

  • Direct aansluitend aan de teelt van maïs en uiterlijk op 1 oktober een vanggewas telen. Toegestane vanggewassen: gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver.
  • Voor alle biologisch geteelde maïs en voor op gangbare wijze geteelde suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS geldt dat het vanggewas direct aansluitend en uiterlijk 31 oktober moet worden geteeld. De toegestane vanggewassen zijn spelt, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.
  • Uiterlijk 31 oktober een wintergraan (spelt, triticale, wintertarwe, winterrogge of wintergerst) inzaaien, welke het volgende jaar als hoofdteelt wordt ingezet. Dit moet uiterlijk 1 oktober gemeld worden bij RVO.nl. In dit geval hoeft de inzaai niet direct aansluitend plaats te vinden. Wintergraan dat als hoofdteelt wordt gebruikt, mag pas worden geoogst als de korrel deegrijp is.

Van welke soort maïs sprake is, zal niet afhangen van hoe de maïs is opgegeven in de Gecombineerde opgave, maar van de feitelijke situatie. Met “direct aansluitend” wordt volgens jurisprudentie aangeduid dat er onmiddellijk, dus zonder onderbreking, na de oogst van maïs een vanggewas dient te worden ingezaaid. De afrijping van de maïs verloopt dit jaar trager, waardoor men door een latere oogst in de problemen kan komen met het tijdig inzaaien van een vanggewas. Het is niet bekend of hiervoor een oplossing komt. Een beroep op overmacht vanwege een trage afrijping heeft volgens RVO.nl weinig kans van slagen.

Gras als vanggewas

Wanneer gras is ingezaaid als vanggewas, mag dit gebruikt worden als veevoer door beweiding of maaien. Men moet zich dan wel houden aan de regels voor het scheuren van grasland.

Mengsel van vanggewassen

Er mag een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas geteeld worden. Het mengsel moet dan wel voor minimaal 2/3 bestaan uit één of meer toegestane vanggewassen. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling komt.

Vernietiging vanggewas

Het vanggewas mag in alle gevallen niet voor 1 februari worden vernietigd.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 08-09-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?