"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien, dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaatrechten beschikken. Hiervoor bestond een tijdelijke vrijstellingsregeling, welke nu in de wet is opgenomen. In de definitieve vrijstellingsregeling is ook een regeling voor bedrijfsoverdrachten opgenomen.

Voorwaarden deelname vrijstellingsregeling

Zoogkoeienhouders kunnen onder de volgende – niet gewijzigde – voorwaarden deelnemen aan de vrijstellingsregeling:

  1. op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden gehouden;
  2. er mogen geen vrouwelijke runderen worden ingeschaard van of uitgeschaard naar een landbouwer, die niet is vrijgesteld;
  3. de vrouwelijke runderen op het bedrijf mogen nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert voor consumptie of verwerking;
  4. er moet melding worden gedaan van het vervallen van alle toegekende fosfaatrechten, ook van een ander bedrijf waarvan men in de afgelopen drie jaar bestuurder was. Wanneer een deel van deze rechten is verkocht, moeten deze eerst teruggekocht worden.

Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor vrijstelling wordt voldaan, is deze niet van toepassing en zal het bedrijf over voldoende fosfaatrechten moeten beschikken.

Aanmelding vrijstellingsregeling

Om van de vrijstellingsregeling gebruik te kunnen maken zal men zich in het jaar voorafgaand aan het jaar van deelname moeten aanmelden bij RVO.nl, namelijk uiterlijk 1 november in het geval er fosfaatrechten moeten komen te vervallen en anders uiterlijk 1 december. Bedrijven, die zich reeds in een eerder jaar hebben aangemeld voor de vrijstellingsregeling, hoeven dat niet weer opnieuw te doen.

Bedrijfsoverdrachten

De vrijstelling kan bij bedrijfsoverdrachten onder voorwaarden worden overgedragen:

  • Het overdragende bedrijf doet al mee met de vrijstelling en voldoet aan de voorwaarden op het moment van overdracht.
  • Het overnemende bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling en blijft hieraan voldoen.
  • Het gaat om een gehele bedrijfsoverdracht, dus geen (af)splitsing.

Let op! Het overnemende bedrijf moet zich binnen 30 dagen na de bedrijfsoverdracht aanmelden voor de vrijstelling.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 10-08-2022

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?